การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย
การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารมย์ จันทะสอน
ผู้แต่งร่วม :
นิพนธ์ ทวีชัย

อารมย์ จันทะสอน. 2550. การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อารมย์ จันทะสอน. (2550) การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

อารมย์ จันทะสอน. การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

อารมย์ จันทะสอน. (2550) การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 77
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 48
วิชาการ :
 29
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0