การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง
การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กาญจนา ทุยเวียง
ผู้แต่งร่วม :
พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
รหัสดีโอไอ :

กาญจนา ทุยเวียง. 2555. การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.280

กาญจนา ทุยเวียง. (2555) การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.280

กาญจนา ทุยเวียง. การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.280

กาญจนา ทุยเวียง. (2555) การศึกษาแบคทีเรียหลักในระบบบำบัดน้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.280

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0