กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
ชื่อเรื่อง :
กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิง ลู
ผู้แต่งร่วม :
สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์

จิง ลู. 2553. กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

จิง ลู. (2553) กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

จิง ลู. กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

จิง ลู. (2553) กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 55
Full-Text :
 331
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 56
วิชาการ :
 319
สังคม/ชุมชน :
 11
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0