สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุดม เครือเนียม
ผู้แต่งร่วม :
นันทพล สุขสำราญ

อุดม เครือเนียม. 2555. สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก. กรุงเทพฯ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์;

อุดม เครือเนียม. (2555) สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:กรุงเทพฯ.

อุดม เครือเนียม. สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก. กรุงเทพฯ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555. Print.

อุดม เครือเนียม. (2555) สภาวะการประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0