กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรเพ็ญ บุญญาทิพย์
ผู้แต่งร่วม :
ศักดิ์ชัย สายสิงห์
รหัสดีโอไอ :

พรเพ็ญ บุญญาทิพย์. 2554. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. , มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2011.114

พรเพ็ญ บุญญาทิพย์. (2554) กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2011.114

พรเพ็ญ บุญญาทิพย์. กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2011.114

พรเพ็ญ บุญญาทิพย์. (2554) กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.the.2011.114