การศึกษากลวิธีการแปลคำปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์: กรณีศึกษาบทแปลเรื่องเล่าจากหนังสือเรื่อง ความหวังและความกล้า และ รักและแบ่งปัน
การศึกษากลวิธีการแปลคำปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์: กรณีศึกษาบทแปลเรื่องเล่าจากหนังสือเรื่อง ความหวังและความกล้า และ รักและแบ่งปัน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากลวิธีการแปลคำปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์: กรณีศึกษาบทแปลเรื่องเล่าจากหนังสือเรื่อง ความหวังและความกล้า และ รักและแบ่งปัน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุณี ธนาเลิศกุล
ผู้แต่งร่วม :
ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
รหัสดีโอไอ :

สุณี ธนาเลิศกุล. 2552. การศึกษากลวิธีการแปลคำปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์: กรณีศึกษาบทแปลเรื่องเล่าจากหนังสือเรื่อง ความหวังและความกล้า และ รักและแบ่งปัน. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2009.741

สุณี ธนาเลิศกุล. (2552) การศึกษากลวิธีการแปลคำปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์: กรณีศึกษาบทแปลเรื่องเล่าจากหนังสือเรื่อง ความหวังและความกล้า และ รักและแบ่งปัน . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2009.741

สุณี ธนาเลิศกุล. การศึกษากลวิธีการแปลคำปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์: กรณีศึกษาบทแปลเรื่องเล่าจากหนังสือเรื่อง ความหวังและความกล้า และ รักและแบ่งปัน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2009.741

สุณี ธนาเลิศกุล. (2552) การศึกษากลวิธีการแปลคำปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์: กรณีศึกษาบทแปลเรื่องเล่าจากหนังสือเรื่อง ความหวังและความกล้า และ รักและแบ่งปัน . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2009.741

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 457
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 80
วิชาการ :
 343
สังคม/ชุมชน :
 39
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0