การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย
การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์

วิศิษฐิพร สุขสมบัติ. 2550. การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

วิศิษฐิพร สุขสมบัติ. (2550) การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

วิศิษฐิพร สุขสมบัติ. การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550. Print.

วิศิษฐิพร สุขสมบัติ. (2550) การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคโดยใช้น้ำมันหอมระเหย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS