การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน
การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชุติระ ระบอบ
ผู้แต่งร่วม :
พรรณราย แสงวิเชียร, สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์, แววมยุรา คำสุข, อดุลย์ นงภา, Zhao Jing Yan

ชุติระ ระบอบ. 2557. การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ;

ชุติระ ระบอบ. (2557) การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ:กรุงเทพฯ.

ชุติระ ระบอบ. การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2557. Print.

ชุติระ ระบอบ. (2557) การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0