แนวทางการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในบ่อดินโดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างกัน
แนวทางการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในบ่อดินโดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างกัน
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในบ่อดินโดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างกัน
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนากร เหมะสถล
ผู้แต่งร่วม :
ศิวกร ผลสุขการ, อภิชาติ ครุฑสุวรรณ
รหัสดีโอไอ :

ธนากร เหมะสถล. 2554. แนวทางการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในบ่อดินโดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างกัน. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2011.124

ธนากร เหมะสถล. (2554) แนวทางการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในบ่อดินโดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างกัน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร:ชุมพร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2011.124

ธนากร เหมะสถล. แนวทางการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในบ่อดินโดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างกัน. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2011.124

ธนากร เหมะสถล. (2554) แนวทางการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในบ่อดินโดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างกัน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร:ชุมพร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2011.124

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 52
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 51
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0