ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับการเปลี่ยนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับการเปลี่ยนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับการเปลี่ยนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันทร์เพ็ญ คล่องกิจโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
-

จันทร์เพ็ญ คล่องกิจโรจน์. 2532. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับการเปลี่ยนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จันทร์เพ็ญ คล่องกิจโรจน์. (2532) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับการเปลี่ยนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จันทร์เพ็ญ คล่องกิจโรจน์. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับการเปลี่ยนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จันทร์เพ็ญ คล่องกิจโรจน์. (2532) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับการเปลี่ยนงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0