การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตแชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน
การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตแชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตแชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพร เพลินใจ
ผู้แต่งร่วม :
อัญชลี สงวนพงษ์, กิตติพงษ์ จงศักดิ์สวัสดิ์
รหัสดีโอไอ :

สมพร เพลินใจ. 2555. การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตแชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.56

สมพร เพลินใจ. (2555) การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตแชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.56

สมพร เพลินใจ. การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตแชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.56

สมพร เพลินใจ. (2555) การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตแชมพูสระผมและครีมนวดผมอัญชัน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.56