ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
Xichang Huang
ผู้แต่งร่วม :
จรัญญา ปานเจริญ

Xichang Huang. 2557. ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

Xichang Huang. (2557) ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

Xichang Huang. ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557.

Xichang Huang. (2557) ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 164
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 59
วิชาการ :
 106
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0