การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ชื่อเรื่อง :
การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โสพิศ วงศ์คำ
ผู้แต่งร่วม :
ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์, ชัยศิริ วงศ์คำ, อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์

โสพิศ วงศ์คำ. 2556. การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

โสพิศ วงศ์คำ. (2556) การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

โสพิศ วงศ์คำ. การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.

โสพิศ วงศ์คำ. (2556) การผลิตและพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยและรักษา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0