การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืชสำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด
การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืชสำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืชสำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
ผู้แต่งร่วม :
-

วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน. 2557. การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืชสำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน. (2557) การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืชสำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน. การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืชสำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. Print.

วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน. (2557) การเตรียมแป้งพิมพ์ด้วยสารข้นจากกัมเมล็ดพืชสำหรับการพิมพ์ผ้าไหมด้วยสีจากเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 25
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 16
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0