ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
ชื่อเรื่อง :
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิพนธ์ พัวพงศกร
ผู้แต่งร่วม :
บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, เรืองไร โตกฤษณะ, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ, อรชส นภสินธุ์วงศ์

นิพนธ์ พัวพงศกร. ม.ป.ป. ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย;

นิพนธ์ พัวพงศกร. (ม.ป.ป.) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:กรุงเทพฯ.

นิพนธ์ พัวพงศกร. ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป. Print.

นิพนธ์ พัวพงศกร. (ม.ป.ป.) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 56
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 50
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0