การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว
การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายชล เกตุษา
ผู้แต่งร่วม :
พัชร ปิริยะวินิตร
รหัสดีโอไอ :

สายชล เกตุษา. 2552. การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2009.15

สายชล เกตุษา. (2552) การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2009.15

สายชล เกตุษา. การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2009.15

สายชล เกตุษา. (2552) การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2009.15

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 25
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0