สมบัติและการทนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของวัสดุยางผสมยางเอ็นบีอาร์กับ ยางเอชเอ็นบีอาร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซีลในยานยนต์
สมบัติและการทนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของวัสดุยางผสมยางเอ็นบีอาร์กับ ยางเอชเอ็นบีอาร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซีลในยานยนต์
ชื่อเรื่อง :
สมบัติและการทนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของวัสดุยางผสมยางเอ็นบีอาร์กับ ยางเอชเอ็นบีอาร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซีลในยานยนต์
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันทราพร พรหมฉิม
ผู้แต่งร่วม :
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
รหัสดีโอไอ :

จันทราพร พรหมฉิม. 2555. สมบัติและการทนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของวัสดุยางผสมยางเอ็นบีอาร์กับ ยางเอชเอ็นบีอาร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซีลในยานยนต์. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2012.35

จันทราพร พรหมฉิม. (2555) สมบัติและการทนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของวัสดุยางผสมยางเอ็นบีอาร์กับ ยางเอชเอ็นบีอาร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซีลในยานยนต์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2012.35

จันทราพร พรหมฉิม. สมบัติและการทนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของวัสดุยางผสมยางเอ็นบีอาร์กับ ยางเอชเอ็นบีอาร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซีลในยานยนต์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2012.35

จันทราพร พรหมฉิม. (2555) สมบัติและการทนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของวัสดุยางผสมยางเอ็นบีอาร์กับ ยางเอชเอ็นบีอาร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ซีลในยานยนต์ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2012.35

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0