การศึกษาการกระจายทางพันธุกรรมของไพลที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด
การศึกษาการกระจายทางพันธุกรรมของไพลที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการกระจายทางพันธุกรรมของไพลที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร
ผู้แต่งร่วม :
ทรงพล สมศรี, สมนึก ชัยดรุณ

อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร. 2551. การศึกษาการกระจายทางพันธุกรรมของไพลที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย;

อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร. (2551) การศึกษาการกระจายทางพันธุกรรมของไพลที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ.

อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร. การศึกษาการกระจายทางพันธุกรรมของไพลที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2551. Print.

อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร. (2551) การศึกษาการกระจายทางพันธุกรรมของไพลที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ.