การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการประเมินความสามารถในการสร้างกระดูกของกระดูกเทียมที่ทำจากไหมไทยและไคโตซานในสัตว์ทดลอง
การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการประเมินความสามารถในการสร้างกระดูกของกระดูกเทียมที่ทำจากไหมไทยและไคโตซานในสัตว์ทดลอง
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการประเมินความสามารถในการสร้างกระดูกของกระดูกเทียมที่ทำจากไหมไทยและไคโตซานในสัตว์ทดลอง
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กัมปนาท สุนทรวิภาต
ผู้แต่งร่วม :
ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล, โศรดา กนกพานนท์, รัฐ พิชญางกูร, ชาลิกา หวังดี, วิจิตร บรรลุนารา

กัมปนาท สุนทรวิภาต. 2553. การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการประเมินความสามารถในการสร้างกระดูกของกระดูกเทียมที่ทำจากไหมไทยและไคโตซานในสัตว์ทดลอง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

กัมปนาท สุนทรวิภาต. (2553) การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการประเมินความสามารถในการสร้างกระดูกของกระดูกเทียมที่ทำจากไหมไทยและไคโตซานในสัตว์ทดลอง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

กัมปนาท สุนทรวิภาต. การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการประเมินความสามารถในการสร้างกระดูกของกระดูกเทียมที่ทำจากไหมไทยและไคโตซานในสัตว์ทดลอง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.

กัมปนาท สุนทรวิภาต. (2553) การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการประเมินความสามารถในการสร้างกระดูกของกระดูกเทียมที่ทำจากไหมไทยและไคโตซานในสัตว์ทดลอง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0