การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาภาวะพังผีดในตับ และภาวะตับแข็งในสัตว์ทดลอง
การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาภาวะพังผีดในตับ และภาวะตับแข็งในสัตว์ทดลอง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาภาวะพังผีดในตับ และภาวะตับแข็งในสัตว์ทดลอง
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี
ผู้แต่งร่วม :
วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ, วิมล ศรีศุข, นัฐวุฒิ กอเซ็ม, ศุภโชค มั่งมูล, เอกรัฐ รอดภัย
รหัสดีโอไอ :

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี. 2556. การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาภาวะพังผีดในตับ และภาวะตับแข็งในสัตว์ทดลอง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2013.12

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี. (2556) การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาภาวะพังผีดในตับ และภาวะตับแข็งในสัตว์ทดลอง. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2013.12

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี. การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาภาวะพังผีดในตับ และภาวะตับแข็งในสัตว์ทดลอง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2013.12

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี. (2556) การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุด เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและการรักษาภาวะพังผีดในตับ และภาวะตับแข็งในสัตว์ทดลอง. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2013.12

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 206
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 80
วิชาการ :
 87
สังคม/ชุมชน :
 44
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0