การจัดการการผลิตอ้อยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
การจัดการการผลิตอ้อยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อเรื่อง :
การจัดการการผลิตอ้อยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนุสร วงศ์ประเทศ
ผู้แต่งร่วม :
กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

อนุสร วงศ์ประเทศ. 2557. การจัดการการผลิตอ้อยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

อนุสร วงศ์ประเทศ. (2557) การจัดการการผลิตอ้อยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

อนุสร วงศ์ประเทศ. การจัดการการผลิตอ้อยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.

อนุสร วงศ์ประเทศ. (2557) การจัดการการผลิตอ้อยในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 925
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 485
วิชาการ :
 374
สังคม/ชุมชน :
 25
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 41