การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล
การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปราณีต โอปณะโสภิต
ผู้แต่งร่วม :
ธีรศักดิ์ โรจนราธา

ปราณีต โอปณะโสภิต. 2557. การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ปราณีต โอปณะโสภิต. (2557) การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

ปราณีต โอปณะโสภิต. การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. Print.

ปราณีต โอปณะโสภิต. (2557) การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมสารสกัดมังคุดเพื่อใช้รักษาแผล. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 160
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 163
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0