การใช้ Ethyl formate เพื่อกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด
การใช้ Ethyl formate เพื่อกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การใช้ Ethyl formate เพื่อกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุดร อุณหวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
ชุติมา อ้อมกิ่ง
รหัสดีโอไอ :

อุดร อุณหวุฒิ. 2554. การใช้ Ethyl formate เพื่อกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2011.35

อุดร อุณหวุฒิ. (2554) การใช้ Ethyl formate เพื่อกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2011.35

อุดร อุณหวุฒิ. การใช้ Ethyl formate เพื่อกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2011.35

อุดร อุณหวุฒิ. (2554) การใช้ Ethyl formate เพื่อกำจัดแมลงที่ผิวของมังคุด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2011.35

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 84
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 55
สังคม/ชุมชน :
 18
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0