ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเครื่องมือวนล้อมจับของเรือสำรวจประมงมหิดล บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเครื่องมือวนล้อมจับของเรือสำรวจประมงมหิดล บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ชื่อเรื่อง :
ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเครื่องมือวนล้อมจับของเรือสำรวจประมงมหิดล บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุธานี สุมะนังกุล
ผู้แต่งร่วม :
เชิดศักดิ์ ชูคง, วิไลลักษณ์ เปรมกิจ, บุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ
รหัสดีโอไอ :

สุธานี สุมะนังกุล. 2557. ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเครื่องมือวนล้อมจับของเรือสำรวจประมงมหิดล บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลน้ำลึก; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DOF.res.2014.4

สุธานี สุมะนังกุล. (2557) ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเครื่องมือวนล้อมจับของเรือสำรวจประมงมหิดล บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลน้ำลึก:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DOF.res.2014.4

สุธานี สุมะนังกุล. ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเครื่องมือวนล้อมจับของเรือสำรวจประมงมหิดล บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลน้ำลึก, 2557. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DOF.res.2014.4

สุธานี สุมะนังกุล. (2557) ชีววิทยาบางประการของปลาทูน่าท้องแถบ (Katsuwonus pelamis) และปลาทูน่าครีบเหลือง (Thunnus albacares) ที่จับได้จากเครื่องมือวนล้อมจับของเรือสำรวจประมงมหิดล บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลน้ำลึก:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455/DOF.res.2014.4

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0