การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล
การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วุฒิชัย อุทยมกุล
ผู้แต่งร่วม :
นฤพน ดรุมาศ, เชิดศักดิ์ ชูคง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วุฒิชัย อุทยมกุล. 2553. การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก;

วุฒิชัย อุทยมกุล. (2553) การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:กรุงเทพฯ.

วุฒิชัย อุทยมกุล. การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก, 2553. Print.

วุฒิชัย อุทยมกุล. (2553) การสำรวจทรัพยากรปลาทูน่าด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก โดยเรือสำรวจประมงมหิดล. สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0