ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับ การผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับ การผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับ การผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกศิณี ธีรทองดี
ผู้แต่งร่วม :
จันทนา รณฤทธิวิชัย
รหัสดีโอไอ :

เกศิณี ธีรทองดี. 2557. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับ การผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง. , มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2014.108

เกศิณี ธีรทองดี. (2557) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับ การผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2014.108

เกศิณี ธีรทองดี. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับ การผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2014.108

เกศิณี ธีรทองดี. (2557) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับ การผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.2014.108

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 23
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0