แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า
แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ
ผู้แต่งร่วม :
-

ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ. 2558. แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร;

ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ. (2558) แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ.

ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ. แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2558. Print.

ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ. (2558) แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะข้าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในทศวรรษหน้า. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0