การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส
การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส
ชื่อเรื่อง :
การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส
ปี :
2558
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรนิมิตร ธิราช
ผู้แต่งร่วม :
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรนิมิตร ธิราช. 2558. การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2015.13

พรนิมิตร ธิราช. (2558) การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2015.13

พรนิมิตร ธิราช. การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2015.13

พรนิมิตร ธิราช. (2558) การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายของภาพยนตร์สยองขวัญนอกกระแส . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/STOU.the.2015.13

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 421
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 128
วิชาการ :
 300
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0