การวิเคราะห์สภาพการลงทุน และ ความสูญเปล่าทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง
การวิเคราะห์สภาพการลงทุน และ ความสูญเปล่าทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์สภาพการลงทุน และ ความสูญเปล่าทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จำลอง กล้าจริง
ผู้แต่งร่วม :
-

จำลอง กล้าจริง. 2530. การวิเคราะห์สภาพการลงทุน และ ความสูญเปล่าทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง. ภาควิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

จำลอง กล้าจริง. (2530) การวิเคราะห์สภาพการลงทุน และ ความสูญเปล่าทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

จำลอง กล้าจริง. การวิเคราะห์สภาพการลงทุน และ ความสูญเปล่าทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.

จำลอง กล้าจริง. (2530) การวิเคราะห์สภาพการลงทุน และ ความสูญเปล่าทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดลำปาง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0