ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี :
2526
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิตต์นิภา ศรีไสย์
ผู้แต่งร่วม :
อัจจิมา เทวกุล

จิตต์นิภา ศรีไสย์,อัจจิมา เทวกุล. 2526. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จิตต์นิภา ศรีไสย์,อัจจิมา เทวกุล. (2526) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

จิตต์นิภา ศรีไสย์,อัจจิมา เทวกุล. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.

จิตต์นิภา ศรีไสย์,อัจจิมา เทวกุล. (2526) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS