การประเมินผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2527
การประเมินผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2527
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2527
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา. 2528. การประเมินผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2527. กรุงเทพฯ:กรม;

กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา. (2528) การประเมินผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2527. กรม:กรุงเทพฯ.

กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา. การประเมินผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2527. กรุงเทพฯ:กรม, 2528. Print.

กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา. (2528) การประเมินผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2527. กรม:กรุงเทพฯ.