การพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี :
2565
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เอกชัย ภูมิระรื่น
ผู้แต่งร่วม :
เสกสรร สุขเสนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เอกชัย ภูมิระรื่น. 2565. การพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

เอกชัย ภูมิระรื่น. (2565) การพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกชัย ภูมิระรื่น. การพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565. Print.

เอกชัย ภูมิระรื่น. (2565) การพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ด้วยกิจกรรมเป็นฐานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม ความเป็นนวัตกรและผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.