การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน
การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุนันท์ พงษ์สามารถ
ผู้แต่งร่วม :
สุกัญญา เจษฎานนท์, นรานินทร์ มารคแมน
รหัสดีโอไอ :

สุนันท์ พงษ์สามารถ and others. 2532. การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน. กรุงเทพฯ:คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.1989.5

สุนันท์ พงษ์สามารถ and others. (2532) การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.1989.5

สุนันท์ พงษ์สามารถ and others. การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน. กรุงเทพฯ:คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.1989.5

สุนันท์ พงษ์สามารถ and others. (2532) การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.res.1989.5

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 28
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0