ศึกษาการสกัดเปกตินจากส่วนเหลือใช้ของจำปาดะ
ศึกษาการสกัดเปกตินจากส่วนเหลือใช้ของจำปาดะ
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาการสกัดเปกตินจากส่วนเหลือใช้ของจำปาดะ
ปี :
2529
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์
ผู้แต่งร่วม :
-

นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์. 2529. ศึกษาการสกัดเปกตินจากส่วนเหลือใช้ของจำปาดะ. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์. (2529) ศึกษาการสกัดเปกตินจากส่วนเหลือใช้ของจำปาดะ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์. ศึกษาการสกัดเปกตินจากส่วนเหลือใช้ของจำปาดะ. สงขลา:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์. (2529) ศึกษาการสกัดเปกตินจากส่วนเหลือใช้ของจำปาดะ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0