การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน
การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน
ชื่อเรื่อง :
การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน
ปี :
[253-]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริงแท้ ศิริพานิช
ผู้แต่งร่วม :
-

จริงแท้ ศิริพานิช,จริงแท้ ศิริพานิช..[และคนอื่นๆ]. [253-]. การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน. นครปฐม:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จริงแท้ ศิริพานิช,จริงแท้ ศิริพานิช..[และคนอื่นๆ]. ([253-]) การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จริงแท้ ศิริพานิช,จริงแท้ ศิริพานิช..[และคนอื่นๆ]. การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน. นครปฐม:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [253-]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จริงแท้ ศิริพานิช,จริงแท้ ศิริพานิช..[และคนอื่นๆ]. ([253-]) การปอกและเก็บรักษา ข้าวโพดฝักอ่อน. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 19
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 19
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0