การกำจัดตะกั่วโดยการตกผลึก ในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด
การกำจัดตะกั่วโดยการตกผลึก ในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด
ชื่อเรื่อง :
การกำจัดตะกั่วโดยการตกผลึก ในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัญชลี เจตน์สัมฤทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

อัญชลี เจตน์สัมฤทธิ์. 2535. การกำจัดตะกั่วโดยการตกผลึก ในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย;

อัญชลี เจตน์สัมฤทธิ์. (2535) การกำจัดตะกั่วโดยการตกผลึก ในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด . จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย/กรุงเทพฯ.

อัญชลี เจตน์สัมฤทธิ์. การกำจัดตะกั่วโดยการตกผลึก ในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 2535.

อัญชลี เจตน์สัมฤทธิ์. (2535) การกำจัดตะกั่วโดยการตกผลึก ในกระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด . จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0