พฤติกรรมการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อปัญหามลพิษอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อปัญหามลพิษอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อปัญหามลพิษอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2535
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อาคม จันมะโน
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อาคม จันมะโน. 2535. พฤติกรรมการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อปัญหามลพิษอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1992.214

อาคม จันมะโน. (2535) พฤติกรรมการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อปัญหามลพิษอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1992.214

อาคม จันมะโน. พฤติกรรมการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อปัญหามลพิษอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1992.214

อาคม จันมะโน. (2535) พฤติกรรมการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อปัญหามลพิษอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1992.214