การแปรรูปทางชีวภาพของสารประกอบสตีเวียไซด์ เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายจิ๊บเบอเรลลิน
การแปรรูปทางชีวภาพของสารประกอบสตีเวียไซด์ เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายจิ๊บเบอเรลลิน
ชื่อเรื่อง :
การแปรรูปทางชีวภาพของสารประกอบสตีเวียไซด์ เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายจิ๊บเบอเรลลิน
ปี :
2536
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ด้วง พุธศุกร์
ผู้แต่งร่วม :
พูนศุข ศรีโยธา

ด้วง พุธศุกร์,พูนศุข ศรีโยธา. 2536. การแปรรูปทางชีวภาพของสารประกอบสตีเวียไซด์ เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายจิ๊บเบอเรลลิน. เชียงใหม่:สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ด้วง พุธศุกร์,พูนศุข ศรีโยธา. (2536) การแปรรูปทางชีวภาพของสารประกอบสตีเวียไซด์ เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายจิ๊บเบอเรลลิน. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ด้วง พุธศุกร์,พูนศุข ศรีโยธา. การแปรรูปทางชีวภาพของสารประกอบสตีเวียไซด์ เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายจิ๊บเบอเรลลิน. เชียงใหม่:สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536. Print.

ด้วง พุธศุกร์,พูนศุข ศรีโยธา. (2536) การแปรรูปทางชีวภาพของสารประกอบสตีเวียไซด์ เป็นสารที่มีฤทธิ์คล้ายจิ๊บเบอเรลลิน. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0