การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช
การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช
ชื่อเรื่อง :
การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช
ปี :
[2528]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จารุภา หิรัญเมฆาวนิช
ผู้แต่งร่วม :
พิจิตรลักษณ์ ภู่ศิริ, บุปผา ยงชัยชาญ

จารุภา หิรัญเมฆาวนิช and others. [2528]. การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จารุภา หิรัญเมฆาวนิช and others. ([2528]) การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จารุภา หิรัญเมฆาวนิช and others. การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, [2528]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จารุภา หิรัญเมฆาวนิช and others. ([2528]) การสนองสินค้ารำข้าว และถั่วเหลือง ต่ออุตสาหกรรมน้ำมันพืช. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0