ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน
ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน
ชื่อเรื่อง :
ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมชาย สงวนศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สมชาย สงวนศักดิ์. 2532. ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สมชาย สงวนศักดิ์. (2532) ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สมชาย สงวนศักดิ์. ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

สมชาย สงวนศักดิ์. (2532) ระบบการจัดกำหนดการผลิตสินค้าหลายชนิด และหลายขั้นตอนการผลิตซึ่งแตกต่างกัน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการศึกษาอุปทานสินค้าเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
บริษัทซีเออินเตอร์เนชั่นแนลอินฟอร์เมชั่น