ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้า และสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้า และสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้า และสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นงลักษณ์ นฤวัตร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

นงลักษณ์ นฤวัตร. 2533. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้า และสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1990.79

นงลักษณ์ นฤวัตร. (2533) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้า และสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1990.79

นงลักษณ์ นฤวัตร. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้า และสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1990.79

นงลักษณ์ นฤวัตร. (2533) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเท้า และสภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.the.1990.79