การใช้ภาษาของมัคคุเทศก์ : การสับเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและอังกฤษ
การใช้ภาษาของมัคคุเทศก์ : การสับเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและอังกฤษ
ชื่อเรื่อง :
การใช้ภาษาของมัคคุเทศก์ : การสับเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและอังกฤษ
ปี :
2530
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรรจน์ สีหะอำไพ
ผู้แต่งร่วม :
-

อรรจน์ สีหะอำไพ. 2530. การใช้ภาษาของมัคคุเทศก์ : การสับเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและอังกฤษ. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรจน์ สีหะอำไพ. (2530) การใช้ภาษาของมัคคุเทศก์ : การสับเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและอังกฤษ . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรจน์ สีหะอำไพ. การใช้ภาษาของมัคคุเทศก์ : การสับเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและอังกฤษ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรจน์ สีหะอำไพ. (2530) การใช้ภาษาของมัคคุเทศก์ : การสับเปลี่ยนภาษาระหว่างไทยและอังกฤษ . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 38
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0