การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่องานการเงินและบัญชีบนคอมพิวเตอร์ NEC-610
การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่องานการเงินและบัญชีบนคอมพิวเตอร์ NEC-610
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่องานการเงินและบัญชีบนคอมพิวเตอร์ NEC-610
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธีรศักดิ์ ทรงประเสริฐชัย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ธีรศักดิ์ ทรงประเสริฐชัย. 2536. การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่องานการเงินและบัญชีบนคอมพิวเตอร์ NEC-610. บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.1993.1

ธีรศักดิ์ ทรงประเสริฐชัย. (2536) การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่องานการเงินและบัญชีบนคอมพิวเตอร์ NEC-610 . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.1993.1

ธีรศักดิ์ ทรงประเสริฐชัย. การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่องานการเงินและบัญชีบนคอมพิวเตอร์ NEC-610. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.1993.1

ธีรศักดิ์ ทรงประเสริฐชัย. (2536) การพัฒนาระบบออนไลน์เพื่องานการเงินและบัญชีบนคอมพิวเตอร์ NEC-610 . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.the.1993.1

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 19
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0