การปฏิสนธิและการเจริญของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว
การปฏิสนธิและการเจริญของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว
ชื่อเรื่อง :
การปฏิสนธิและการเจริญของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กัญญ์ชลี เกษมสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

กัญญ์ชลี เกษมสวัสดิ์. 2532. การปฏิสนธิและการเจริญของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กัญญ์ชลี เกษมสวัสดิ์. (2532) การปฏิสนธิและการเจริญของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กัญญ์ชลี เกษมสวัสดิ์. การปฏิสนธิและการเจริญของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

กัญญ์ชลี เกษมสวัสดิ์. (2532) การปฏิสนธิและการเจริญของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สุขภาพเมล็ดพันธุ์พืช
เฉลิมลาภ ช่วยประสิทธิ์