การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง
การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง
ชื่อเรื่อง :
การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
ผู้แต่งร่วม :
เมธินี เหว่ซึ่งเจริญ, เรณู ปิ่นทอง

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล and others. 2531. การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง. เชียงใหม่:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล and others. (2531) การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล and others. การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง. เชียงใหม่:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531. Print.

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล and others. (2531) การผลิตสารสีแดงของ Monascus purpureus จากข้าวในระดับกึ่งอุตสาหกรรม I ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวแดง. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS