ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์
ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์
ชื่อเรื่อง :
ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์
ปี :
2528
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทิพยา กิจวิจารณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ทิพยา กิจวิจารณ์. 2528. ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์. มหาสารคาม:คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม;

ทิพยา กิจวิจารณ์. (2528) ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์. คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม:มหาสารคาม.

ทิพยา กิจวิจารณ์. ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์. มหาสารคาม:คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2528. Print.

ทิพยา กิจวิจารณ์. (2528) ค่านิยมทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์. คณะวิชาครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม:มหาสารคาม.