วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านจากวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 4)
วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านจากวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 4)
ชื่อเรื่อง :
วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านจากวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 4)
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริกุล สันติชาติ
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริกุล สันติชาติ. 2536. วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านจากวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 4). , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร;

ศิริกุล สันติชาติ. (2536) วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านจากวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 4) . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ.

ศิริกุล สันติชาติ. วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านจากวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 4). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536.

ศิริกุล สันติชาติ. (2536) วิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านจากวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 4) . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/กรุงเทพฯ.