โรคอุจจาระร่วงกับปัจจัยด้านน้ำและสุขาภิบาลในครัวเรือนชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
โรคอุจจาระร่วงกับปัจจัยด้านน้ำและสุขาภิบาลในครัวเรือนชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง :
โรคอุจจาระร่วงกับปัจจัยด้านน้ำและสุขาภิบาลในครัวเรือนชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงลักษณ์ ธัญญะวานิช
ผู้แต่งร่วม :
มัลลิกา มัติโก, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์

นงลักษณ์ ธัญญะวานิช and others. 2532. โรคอุจจาระร่วงกับปัจจัยด้านน้ำและสุขาภิบาลในครัวเรือนชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล;

นงลักษณ์ ธัญญะวานิช and others. (2532) โรคอุจจาระร่วงกับปัจจัยด้านน้ำและสุขาภิบาลในครัวเรือนชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

นงลักษณ์ ธัญญะวานิช and others. โรคอุจจาระร่วงกับปัจจัยด้านน้ำและสุขาภิบาลในครัวเรือนชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532. Print.

นงลักษณ์ ธัญญะวานิช and others. (2532) โรคอุจจาระร่วงกับปัจจัยด้านน้ำและสุขาภิบาลในครัวเรือนชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี ณ จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0