การตอบสนองต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถันและสังกะสี ของงาที่ปลูกในดินโคราช
การตอบสนองต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถันและสังกะสี ของงาที่ปลูกในดินโคราช
ชื่อเรื่อง :
การตอบสนองต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถันและสังกะสี ของงาที่ปลูกในดินโคราช
ปี :
2527
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นวลจันทร์ วิไลพล
ผู้แต่งร่วม :
พงศสิริ พชรปรีชา, สุวัฒน์ บุญจันทร์

นวลจันทร์ วิไลพล and others. 2527. การตอบสนองต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถันและสังกะสี ของงาที่ปลูกในดินโคราช. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นวลจันทร์ วิไลพล and others. (2527) การตอบสนองต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถันและสังกะสี ของงาที่ปลูกในดินโคราช. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นวลจันทร์ วิไลพล and others. การตอบสนองต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถันและสังกะสี ของงาที่ปลูกในดินโคราช. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2527. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

นวลจันทร์ วิไลพล and others. (2527) การตอบสนองต่อไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถันและสังกะสี ของงาที่ปลูกในดินโคราช. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0