การศึกษาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเรืองแสง (ฟลูออเรสเซนซ์) ในผ้าอนามัย
การศึกษาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเรืองแสง (ฟลูออเรสเซนซ์) ในผ้าอนามัย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเรืองแสง (ฟลูออเรสเซนซ์) ในผ้าอนามัย
ปี :
[253-]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุญศรี รามเดชะ
ผู้แต่งร่วม :
-

บุญศรี รามเดชะ,บุญศรี รามเดชะ..[และคนอื่นๆ]. [253-]. การศึกษาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเรืองแสง (ฟลูออเรสเซนซ์) ในผ้าอนามัย. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญศรี รามเดชะ,บุญศรี รามเดชะ..[และคนอื่นๆ]. ([253-]) การศึกษาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเรืองแสง (ฟลูออเรสเซนซ์) ในผ้าอนามัย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญศรี รามเดชะ,บุญศรี รามเดชะ..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเรืองแสง (ฟลูออเรสเซนซ์) ในผ้าอนามัย. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, [253-]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญศรี รามเดชะ,บุญศรี รามเดชะ..[และคนอื่นๆ]. ([253-]) การศึกษาหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเรืองแสง (ฟลูออเรสเซนซ์) ในผ้าอนามัย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0